Услуги

Екипът на S & P Technology може да ви консултира и да предложи разумно решение при проблеми в областта на IT технологиите, структурните кабелни решения и други. Ако не намирате услугата, която ви е нужна в изброените по-долу, свържете се с нас и попитайте за нея.Структурно окабеляване

Целта на структурното окабеляване или Структурни кабелни системи (СКС) е да бъдат обединени в една от многото различни по предназначение и функционалност подсистеми за информация като: компютърни мрежи, телефонни сигнални мрежи, системи за контрол и безопасност, видеонаблюдение и т.н. Със създаването на СКС значително се облекчават процедурите по мониторинг, управление, контрол и поддръжка на всички вградени подсистеми. Също така и осигурява по-висока надеждност при функционирането им.

СКС предлагат гъвкавост и възможност за лесни изменения или допълнения на съществуващите системи, като същевременно дават възможност за управление и администриране от минимален обслужващ персонал. Освен това с внедряване на СКС се създава база за повишаване на ефективната работа на фирмите, снижаване на експлоатационните разходи, подобряване на взаимодействието вътре в компаниите и качеството на обслужване на клиентите.

Всяка съвременна сграда има нужда от структурно окабеляване, независимо от нейното предназначение – предприятие, търговки, жилищен или административен обект. То е незаменима част от цялостната й информационна инфраструктура.

Поддръжка на офис оборудване

В днешния „дигитален свят" до голяма степен работата на всяка една фирма зависи от техниката. Ние от S & P Technology разбираме това, ето защо предлагаме услугата поддръжка на всякакъв вид офис оборудване – компютърни системни, сървъри, рутери, принтери, окабеляване и други. Безпроблемната работа на фирмената техника е важен елемент за успеха.Предлагаме Ви посещения на място или „отдалечен достъп" до Вашата техника в удобно за Вас време и периодичност. Това би допринесло за по-дългия и качествен живот на Вашата техника.

Поддръжката и своевременното отстраняване на проявил се проблем спестява както време така и пари за ремонт – ние знаем това и сме на разположение за бърза реакция.

Видеонаблюдение

За сигурността във Вашият дом или офис е добре да бъде инсталирано видеонаблюдение. Проектът на системите за видеонаблюдение, както и правилният подбор на технически средства са ключов елемент за постигане на желаните цели и висока степен на ефективност. Поради тази причина ние от S & P Technology предлагаме проектиране, инсталиране и поддръжка на системи за видеонаблюдение.

Фоново озвучаване

S & P Technology предлага разработването на проекти за създаване на оптимален фонов звук. Целта на фоновото озвучаване е да се създаде оптимална саунд среда в различни помещения – зали, ресторанти, кафенета, магазини, по-големи и по-малки обекти. Балансираният звук, създаващ комфортно усещане е равномерен - осигурен от качествена техника и добър дизайн, като също така е успешен рекламен подход.

Изграждане и поддръжка на СОТ системи

Предлагаме проектиране, изграждане и поддръжка на СОТ системи. Нашите специалисти могат да монтират всички видове алармени системи, а също така можем да свържем вашата система към всички фирми предлагащи охрана.